Gniazda automatyczne

Gniazda Volito RDE z unikalnym patentowanym systemem do wypychanie kur.