Gniazda automatyczne (rodzicielskie)

Gniazda Volito RDE z unikalnym patentowanym systemem do wypychanie kur.

Gniazda automatyczne
(nioski)

Gniazda Volito RDE z unikalnym patentowanym systemem do wypychanie kur.