7 sierpnia 2023
ferma drobiu

W dobie postępu technologicznego niezawodne systemy zarządzania fermą stają się kluczowym elementem w pracy hodowców drobiu. Dzięki komputerom, które są w stanie zarządzać wszystkimi kluczowymi procesami zachodzącymi na fermie, takimi jak karmienie, pojenie, ogrzewanie, wentylacja i schładzanie, możliwe jest sprawowanie kontroli nad całą infrastrukturą nawet na odległość. Oto kilka aspektów działania nowoczesnych systemów zarządzania fermą.

Nowoczesne systemy i zarządzanie fermą drobiu

Nowoczesne i niezawodne systemy zarządzania fermą pozwalają na dokładne przystosowanie ich do warunków konkretnej fermy, oszczędzając w ten sposób cenny czas i automatyzując część procesów. Wykorzystując specjalne oprogramowanie, hodowcy zyskują możliwość dostępu do systemu oraz sprawdzenia wyników produkcyjnych na bieżąco z dowolnego miejsca na świecie. Wśród oferowanych urządzeń znajdują się m.in.:

  • drzwi wyposażone w systemy alarmowe i czujniki,
  • ASU – kontrolery temperatury wewnątrz kurnika,
  • MFC – kontrolery wentylacji.

Dzięki nim można utrzymać temperaturę oraz koszty zużycia energii na optymalnym poziomie, a także zadbać o pełne bezpieczeństwo zwierząt.

Optymalizacja procesu karmienia

Systemy zarządzania fermą to także specjalistyczne wagi do pasz, które kontrolują podajniki na jedzenie oraz rejestrują karmienia. Zbierane przez nie informacje dotyczące ilości paszy i pojenia umożliwiają analizowanie wydatków przeznaczonych na pokarm oraz dokładne dozowanie ilości pokarmu dla danej grupy zwierząt. Co więcej, system ten ułatwia mieszanie składników i kontrolę ilości paszy znajdującej się w silosach.

Bezpieczeństwo i monitoring

Nie bez znaczenia pozostają też panele alarmowe AS i AM. Panele AM są wyposażone w pamięć, która ułatwia kontrolę nawracających usterek. Cały system jest łatwy w obsłudze i daje możliwość ciągłego monitoringu, nie przebywając na fermie. Oba produkty wyposażone są dodatkowo w syrenę alarmową i awaryjny przekaźnik dla centrali telefonicznej, a także chronione przez obudowy wykonane z ABS, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.