Skutki zbyt wysokiej temperatury powietrza w kurnikach
19 maja 2022
kurnik

Uzyskiwanie dobrych wyników w hodowli drobiu wymaga zapewnienia ptakom optymalnych warunków środowiskowych, które pozwolą na osiąganie odpowiednich przyrostów masy dla zwierząt utrzymywanych na mięso oraz wysokiej nieśności. Jednymi z czynników, które oddziałują na dobrostan drobiu, są właściwa wentylacja oraz dobry system sterowania temperaturą w kurniku, umożliwiający uniknięcie efektów stresu cieplnego. Przekonajmy się, dlaczego jest to…

Jak światło wpływa na nieśność kur?
28 kwietnia 2022
zbieranie jajek

Dobre wyniki hodowlane w gospodarstwach zajmujących się utrzymywaniem stad drobiu zależą nie tylko od wybranej rasy oraz ustalonego programu żywienia i zapewnienia właściwej opiekli weterynaryjnej, ale także od stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych pozwalających na optymalną organizację produkcji i zagwarantowanie dopasowanych do potrzeb warunków bytowych. Wśród kluczowych czynników decydujących o przyrostach masy oraz nieśności znajdują się…

Korzyści wynikające ze stosowania systemów karmidłowych u stad rodzicielskich
5 kwietnia 2022
karmienie zwierząt

Hodowla drobiu musi być nastawiona na uzyskiwanie możliwie dobrych efektów ekonomicznych na każdym etapie produkcji. Całe wyposażenie fermy oraz stosowane systemy utrzymania drobiu powinny być w maksymalnym stopniu dostosowane do potrzeb ptaków, pozwalając na ich szybki i równomierny rozwój, który przekłada się na przyrosty masy oraz nieśność. Jednym z istotnych elementów wpływających na osiągane rezultaty…

Jak automatyzacja wpływa na pracę na fermie?
8 marca 2022
ferma

W rozbudowanych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w hodowli zwierząt nakład pracy ręcznej jest tak duży, że najczęściej pochłania znaczną część dnia. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i mechanizacji jest więc całkowicie uzasadnione. Wpływa nie tylko na wydajność i szybkość podejmowanych codziennie działań, ale również podnosi jakość opieki nad zwierzętami. Zwykle o automatyzacji na fermach mówi…