Z jakich materiałów powinny być wykonane gniazda dla kur?
8 listopada 2022
kury

Właściciele ferm specjalizujący się w hodowli drobiu utrzymywanego w celu pozyskiwania jaj muszą wykorzystywać rozwiązania, które zarazem gwarantują zapewnienie stadu optymalnych warunków składających się na dobrostan ptaków, a jednocześnie zapewnią oczekiwane obniżenie poziomu ponoszonych kosztów. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia kurnika wpływających na nieśność oraz jakość jaj, jak również wielkość strat powstających przy procesach ich…

9 akcesoriów, które podniosą standard życia niosek
31 października 2022
kury

Hodowla kur niosek jest nastawiona na uzyskiwanie dużej ilości jaj przypadających na jednego ptaka, przy jednoczesnym osiąganiu wysokiej masy jaj o odpowiedniej jakości. Sposobem na maksymalizowanie istotnych z punktu widzenia opłacalności produkcji elementów jest zwiększanie przeżywalności, skracanie czasu potrzebnego na pojawienie się pełnej nieśności przy optymalizacji zużycia paszy i kosztów związanych z obsługą stada. Jednym…

Jaki wpływ na wynik hodowlane w brojlerach ma system karmienia?
3 września 2022
brojlery na farmie

Hodowla drobiu wymaga stworzenia odpowiednich warunków, które umożliwią uzyskiwanie właściwych przyrostów masy i zmniejszą ilość padających ptaków do możliwie niskiego poziomu. Czynnikiem, który będzie miał największe znaczenie, jest zapewnienie prawidłowej infrastruktury, jeżeli chodzi o mikroklimat, czyli temperaturę, wilgotność oraz tempo wymiany powietrza. Istotne będzie oświetlenie oraz utrzymywanie właściwego poziomu higieny. Do kwestii o kluczowym znaczeniu…

Metal czy tworzywo – z jakiego materiału powinny być wykonane silosy paszowe?
23 sierpnia 2022
silosy

Prowadzenie hodowli zwierzęcej oznacza konieczność zgromadzenia wyposażenia, które pozwoli na zoptymalizowanie najbardziej pracochłonnych procesów, które zwykle stanowią najważniejszą pozycję kosztów. Jednym z rozwiązań, które mają istotne znaczenie w przypadku wszystkich gatunków drobiu, a także trzody są systemy karmienia i pojenia zwierząt. Przygotowanie paszy oraz jej przechowywanie wymaga stosowania urządzeń, które dadzą możliwość zabezpieczenia jej przed…