Korzyści wynikające ze stosowania systemów karmidłowych u stad rodzicielskich
5 kwietnia 2022
karmienie zwierząt

Hodowla drobiu musi być nastawiona na uzyskiwanie możliwie dobrych efektów ekonomicznych na każdym etapie produkcji. Całe wyposażenie fermy oraz stosowane systemy utrzymania drobiu powinny być w maksymalnym stopniu dostosowane do potrzeb ptaków, pozwalając na ich szybki i równomierny rozwój, który przekłada się na przyrosty masy oraz nieśność. Jednym z istotnych elementów wpływających na osiągane rezultaty…

Jak automatyzacja wpływa na pracę na fermie?
8 marca 2022
ferma

W rozbudowanych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w hodowli zwierząt nakład pracy ręcznej jest tak duży, że najczęściej pochłania znaczną część dnia. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i mechanizacji jest więc całkowicie uzasadnione. Wpływa nie tylko na wydajność i szybkość podejmowanych codziennie działań, ale również podnosi jakość opieki nad zwierzętami. Zwykle o automatyzacji na fermach mówi…

4 korzyści ze stosowania automatycznych poideł dla kur
15 lutego 2022
poidła dla kur

Automatyczne poidła dla kur to rozwiązanie, które zapewnia szereg istotnych korzyści zarówno dla hodowców, jak i dla kur. Odpowiednio dostosowane poidło pozwala zaoszczędzić sporo czasu i przekłada się na lepszy komfort codziennej pracy. Poznaj inne korzyści wynikające ze stosowania automatycznych poideł dla kur.

Jak zapewnić odpowiednią jakość powietrza w kurniku?
2 grudnia 2021
kurnik

Nowoczesna hodowla drobiu wiąże się z koniecznością zapewnienia w kurniku optymalnych warunków do rozwoju ptaków. Będzie to ważne zarówno w przypadku ferm nastawionych na produkcję jaj, jak i tych, które zajmują się produkcją drobiu. Jednym z bardziej istotnych obszarów wpływających na wyniki ekonomiczne fermy będzie właściwa wentylacja kurnika. Równie istotne będą kwestie związane z panującym…