16 maja 2023
kury w chodowli

W ostatnich latach przemysł drobiarski został zrewolucjonizowany przez pojawienie się nowoczesnych technologii i rozmaitych systemów zwiększających opłacalność hodowli, a jednocześnie zapewniających zwierzętom odpowiednie warunki życia. Od automatyzacji i lepszej kontroli środowiska, do monitorowania zdrowia i zwiększania wydajności, technologie te znacznie wpływają sposób hodowli drobiu. Sprawdźmy, w jaki sposób!

Automatyzacja i lepsza kontrola warunków hodowli

Nowoczesna technologia umożliwiła hodowcom drobiu automatyzację wielu procesów, od karmienia czy pojenia zwierząt, po kontrolę temperatury i poziomu wilgotności we wnętrzu kurnika. Automatyzacja kurnika pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę środowiska, w którym hodowany jest drób, umożliwiając optymalizację warunków dla jego wzrostu i zdrowia. Zautomatyzowane systemy mogą również wykrywać zmiany i ostrzegać hodowców, kiedy należy dokonać korekty. Taka kontrola mikroklimatu kurnika pomaga zapewnić, że drób jest hodowany w optymalnych warunkach.

Monitorowanie zdrowia i zwiększanie produktywności

Technologia jest również wykorzystywana do dokładniejszego monitorowania zdrowia drobiu. Czujniki mogą wykryć zmiany w zachowaniu lub kondycji fizycznej, które mogą wskazywać na problem zdrowotny, co pozwala hodowcom na szybkie podjęcie działań w razie potrzeby. Takie monitorowanie może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób w stadach, a jednocześnie zwiększa wydajność poprzez zapewnienie, że ptaki pozostają zdrowe i wydajne.

Ponadto nowoczesne systemy zapewniają też kurom zdrowe warunki do rozwoju. Ptaki mają dzięki nim stały dostęp do czystej, świeżej wody i pokarmu, a w kurnikach panuje cały czas odpowiednie oświetlenie. Optymalne warunki do życia i dobrostan zwierząt wpływają na ich kondycję, samopoczucie i nieśność, a co za tym idzie – kury dają więcej jaj, nie chorują i nie stwarzają innych problemów dla hodowców.