31 października 2022
kury

Hodowla kur niosek jest nastawiona na uzyskiwanie dużej ilości jaj przypadających na jednego ptaka, przy jednoczesnym osiąganiu wysokiej masy jaj o odpowiedniej jakości. Sposobem na maksymalizowanie istotnych z punktu widzenia opłacalności produkcji elementów jest zwiększanie przeżywalności, skracanie czasu potrzebnego na pojawienie się pełnej nieśności przy optymalizacji zużycia paszy i kosztów związanych z obsługą stada. Jednym ze sposobów do realizacji tych celów jest zastosowanie wyposażenia do odchowu niosek podnoszącego dobrostan zwierząt. Przekonajmy się, jakie czynniki mają tu największe znaczenie.

Co wpływa na dobrostan ptaków i wyniki hodowlane?

Czynnikami decydującymi o dobrostanie ptaków są poszczególne elementy składające się na warunki, w jakich są one utrzymywane. Do podstawowych kwestii należy zapewnienie odpowiedniej temperatury chroniącej przed stresem cieplnym oraz nadmiernym wychładzaniem pomieszczenia, a więc właściwy system ogrzewania dopasowujący parametry do aktualnych potrzeb. Równie istotna okaże się sprawna wentylacja zapobiegająca wzrostowi zapylenia, a także eliminująca nadmiar dwutlenku węgla oraz amoniaku. Znaczenie ma też czystość ściółki, a więc obecność odchodów, bakterii czy resztek pokarmu.

Jakie elementy wyposażenia kurnika są szczególnie ważne?

Dobrostan ptaków zależy od możliwości swobodnego dostępu do pokarmu i wody, a także ekspresji naturalnych dla danego gatunku zachowań. W przypadku kur niosek znaczenie będą miały rodzaje zastosowanych karmideł oraz poideł, a także udostępnienie powierzchni pozwalającej na grzebanie i dziobanie. Na nieśność będzie ponadto oddziaływało urządzenie kurnika oraz wybrana metoda utrzymania, w tym np. organizacja przestrzenna gniazd, rodzaj przejść czy system usuwania zanieczyszczeń.