18 października 2021
dobrostan

Uzyskanie dobrych wyników hodowli drobiu zarówno, jeśli chodzi o nieśność, jak i przyrosty wagi nie będzie możliwe bez właściwego dbania o dobrostan zwierząt. Stworzenie prawidłowych warunków, jeśli chodzi o wentylację kurnika, jego ogrzewanie, ale też pojenie czy karmienie lub oświetlanie jest warunkiem prowadzenia zyskownego gospodarstwa. Przekonaj się jakie elementy będą tu miały kluczowe znaczenie.

Wielkość powierzchni i warunki higieniczne

Jednym z najważniejszych czynników przesądzających o możliwości zagwarantowania prawidłowych warunków rozwoju zwierząt jest dopasowanie obsady kurnika do jego powierzchni. Zbyt duże zagęszczenie nie daje efektów w postaci oszczędności dla hodowcy, a przeciwnie oznacza stres cieplny, zmniejszenie tempa wzrostu i szereg problemów z jakością ściółki czy podstawowymi parametrami powietrza jak wilgotność lub obecność szkodliwych gazów. Jeżeli chodzi o jakość ściółki, to znaczenie ma jej właściwe pH oraz zapylenie, na które składają się m.in. pozostałości odchodów, pióra czy zarodniki pleśni oraz bakterie.

Mikroklimat i prawidłowe żywienie

Nie można też zapominać o tym, że na dobrostan stada wpływa skład powietrza w kurniku. Liczyć się będzie zwłaszcza poziom dwutlenku węgla, siarkowodoru oraz amoniaku. Równie ważne będzie dbanie o odpowiednią temperaturę i właściwą wilgotności oraz prawidłowe oświetlenie. Do najważniejszych kwestii zalicza się też odpowiednie żywienie – w grę wchodzi zarówno podawanie zbilansowanej paszy, jak i wody o właściwych parametrach jakościowych.

Jakie są skutki zaniedbań?

Niewłaściwe warunki utrzymywania drobiu przekładają się na znaczne pogorszenie wyniku hodowlanego, czyli np. spadek ich masy, wyższe zużycia paszy na kg przyrostu, lub zmniejszenie grubości skorupek. Zła kondycja ptaków oznacza konieczność szybszej wymiany stada i przyczynia się do generowania strat pojawiających się w wyniku chorób. Jest to o tyle istotne, że niedociągnięcia w każdym obszarze, od którego zależy dobrostan drobiu, powodują poważne schorzenia.