8 marca 2022
sterowanie

W rozbudowanych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w hodowli zwierząt nakład pracy ręcznej jest tak duży, że najczęściej pochłania znaczną część dnia. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i mechanizacji jest więc całkowicie uzasadnione. Wpływa nie tylko na wydajność i szybkość podejmowanych codziennie działań, ale również podnosi jakość opieki nad zwierzętami. Zwykle o automatyzacji na fermach mówi się w kontekście udogodnień dla ludzi, tymczasem w efekcie jej wdrożenia podnosi się też dobrostan drobiu czy trzody, co niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na korzyści ekonomiczne gospodarstwa.

Automatyzacja czynnikiem wpływającym na dobrobyt zwierząt

Wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw hodowlanych i intensyfikacją praktyk rolniczych rośnie też potrzeba wdrażania nowoczesnych, coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które mają na celu nie tylko usprawnianie pracy, ale i podnoszenie jakości, bezpieczeństwa i monitorowania zwierząt. Rolnicy muszą generować zysk, zabiegając jednocześnie o dobrostan inwentarza żywego. Zwierzęta powinny być zdrowe, prawidłowo odżywione, produktywne — i zadowolone. W praktyce jednak ciężko zachować taką równowagę. Z pomocą przychodzi technologia, która staje się kluczowym czynnikiem pozwalającym zapewnić.

Zautomatyzowane urządzenia udojowe, elektroniczne karmienie, monitoring zachowania zwierząt — to tylko kilka z możliwych rozwiązań. Najlepszym tego przykładem jest dostępne w ofercie naszej firmy automatyczne indywidualnie karmienia dla macior grupowe. Jest to system, który automatycznie dozuje odpowiednie porcje paszy przeznaczone dla każdej maciory. Umożliwia automatyczną kontrolę i dokumentację przebiegu karmień. Wyposażony jest we wbudowany komputer z interfejsem, który zapewnia łatwą obsługę. Kontrola i serwis odbywa się przez internet lub enternet (zdalny dostęp).

Automatyzacja kurników

Automatyzacja sprzyja też wdrażaniu wielu usprawnień do kurników i stanowi wielką wartość dodaną dla pracowników. Możliwość inteligentnego zarządzania i sterowania ma też pozytywny wpływ na produktywność zwierząt. Doskonałym tego przykładem są automatyczne gniazda dla kur i stad rodzicielskich. W naszej ofercie dostępne są zarówno produkty marki Volito, jak i gniazda z panelem do wypędzania kur i taśmą do jaj, która bezpiecznie je transportuje po stoczeniu się na miękką matę. Dzięki tym nowoczesnym systemom kury nie zanieczyszczają jaj, dzięki czemu większość z nich może być zaklasyfikowana do klasy A.