12 lipca 2022
wentylacja

Niskie temperatury są czynnikiem, które wpływa niekorzystnie na efekty uzyskiwane w hodowli drobiu. Zimno powoduje zmniejszenie nieśności kur, a chłód sprawia, że znaczna część, pozyskiwanej z paszy energii jest marnowana na podnoszenie temperatury ciała ptaków. W okresie zimowym szczególnie istotne będzie więc właściwe działanie wentylacji kurnika. Przekonajmy się, jakie jest znaczenie temperatury i wymiany powietrza oraz sprawdźmy, jak zoptymalizować koszty ogrzewania oraz skuteczność wentylacji.

Jakie jest znaczenie temperatury i wymiany powietrza w kurniku dla hodowli drobiu?

Hodowla kur wiąże się z koniecznością utrzymywania stosunkowo wysokich temperatur, która w zależności od wieku ptaków powinna wynosić na ogół od 18°C do 24°C. Nie można jednak zapominać, że ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego ciepła, ale także właściwego poziomu pozostałych parametrów, a zatem zapylenia wiążącego się m.in. ze stanem ściółki, pożądanej wilgotności, a także stężenia niebezpiecznych gazów – przede wszystkim uwalnianego amoniaku oraz dwutlenku węgla wpływającego w dużym stopniu na naturalną aktywność zwierząt i ich prawidłowe zachowania m.in. częstotliwość grzebania i dziobania. Ich utrzymanie wiąże się z zagwarantowaniem dobrej wymiany powietrza – zimą będzie to ok. 0,5 m3/h/kg masy ciała – co z kolei pociąga za sobą możliwy wzrost kosztów ogrzewania.

Jak połączyć wymianę powietrza z oszczędnością energii?

Wentylacja kurników to zwykle systemy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe projektowane z użyciem instalacji poprzecznej, poprzeczno-kominowej, tunelowej albo tunelowo-kominowej. Rozprowadzanie świeżego powietrza jest wspomagane przez zastosowanie mieszaczy. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to poza instalacjami z emiterami podczerwieni stosuje się wodne nagrzewnice powietrza. Sposobem na zmniejszenie kosztów będzie więc wykorzystanie rekuperacji, a także wprowadzanie powietrza do górnej części pomieszczenia, gdzie może się ono wymieszać ze zbierającym się tam już wcześniej ogrzanym. Nie można również zapominać o dobrej termoizolacji budynku i wyeliminowaniu mostków cieplnych.