21 czerwca 2022
indyki

Indyki należą do gatunków drobiu hodowanych w naszych warunkach przede wszystkim na mięso i w znacznie ograniczonym zakresie dla pozyskiwania jaj. Mięso indyków jest uważane za jedno z wartościowszych z uwagi na niską zawartość tłuszczu, sporą zawartość witamin oraz dobrą proporcję między kwasami omega-3 a omega-6. Jest też używane szczególnie chętnie tam, gdzie wymogiem jest unikanie alergenów. Z punktu widzenia rolnika utrzymywanie ptaków tego gatunku może być zyskowne, wiąże się jednak z koniecznością posiadania odpowiedniego wyposażenia do hodowli indyków, a także zaakceptowaniem dłuższego cyklu rozwojowego niż w przypadku bardziej popularnych kur. Przekonajmy się, co jest istotne przy utrzymywaniu indyków

Charakterystyka hodowli indyków

Indyki mogą być utrzymywane w różnych systemach hodowlanych – w grę wchodzi tu cykl 23-tygodniowy, pomagający w zatrzymywaniu łańcucha infekcyjnego, cykl 18-tygodniowy, w którym w fermie przebywają ptaki z dwóch grup wiekowych, a także 13-tygodniowy, który pozwala na uzyskanie 4 partii zwierząt rocznie. Indyki mogą być hodowane w budynkach otwartych lub zamkniętych, które wymagają jednak stosowania wydajnych systemów wymiany powietrza, co pozwala na pozbywanie się gazów takich jak amoniak, tlenek i dwutlenek węgla oraz szczególnie szkodliwych pyłów, a jednocześnie wspomaga utrzymywanie optymalnej wilgotności, a dzięki sprawnemu ogrzewaniu także temperatury. Zastosowane rozwiązania muszą jednak pomagać w unikaniu szkodzących ptakom przeciągów. Konieczne będzie też dbanie o stan ściółki, a także zagwarantowanie możliwości naturalnych zachowań – dziobania i grzebania. Równie ważne okaże się zapewnienie dostępu do wody i karmy dopasowanych do liczebności stada.

Podstawowe wyposażenie hodowli

Wyposażenie indyczarni powinno się składać z urządzeń dopasowanych do charakteru hodowli i przyjętych schematów – w grę wchodzi tu możliwość separowania piskląt, oddzielania indorów i indyczek, a także poszczególnych grup wiekowych. Do najistotniejszych elementów będzie należał system wentylacji, nawilżania oraz ogrzewania powietrza, a także urządzenia do dostarczenia karmy, jak również system poideł. Ważne będzie też oświetlenie, które znacząco może poprawić wyniki tuczu.