28 kwietnia 2022
kury nioski

Dobre wyniki hodowlane w gospodarstwach zajmujących się utrzymywaniem stad drobiu zależą nie tylko od wybranej rasy oraz ustalonego programu żywienia i zapewnienia właściwej opiekli weterynaryjnej, ale także od stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych pozwalających na optymalną organizację produkcji i zagwarantowanie dopasowanych do potrzeb warunków bytowych. Wśród kluczowych czynników decydujących o przyrostach masy oraz nieśności znajdują się m.in. pożądany zakres temperatur i wilgotności, ruch powietrza pozwalający na wyprowadzanie szkodliwych gazów, jakość używanej ściółki i jej czystość oraz oświetlenie kurnika. Przekonajmy się, jaka jest rola światła i sprawdźmy, w jakim stopniu przekłada się ona na nieśność.

Rola światła w hodowli kur

Światło jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rytmy biologiczne większości organizmów żywych. W przypadku kur kluczowy jest zarówno czas, w jakim ptaki przebywają w dobrze oświetlonej przestrzeni, jak i poziom natężenia emitowanego światła. Wpływa ono na ilość pobieranego pokarmu, a także na jego przyswajalność, przekłada się więc na przyrost masy i na poziom efektywnego wykorzystania paszy. Okres naświetlania światłem dziennym i sztucznym ma decydujące znaczenie dla gospodarki hormonalnej kur, pozwalając na wzmożenie wydzielania estrogenów za sprawą folikulostymuliny oraz pobudza jajeczkowanie z uwagi na zwiększoną ilość hormonu luteinizującego. Rzutuje to również na jakość jaj m.in. z uwagi na efekty wytwarzania ciałka żółtego. Światło wpływa także na wiele czynników przekładających się na dobrostan drobiu, pośrednio przesądzając o nieśności. Liczy się ono m.in. ze względu na zmniejszanie poziomu agresji, łatwiejszą orientację w przestrzeni oraz umożliwianie normalnej, charakterystycznej dla kur aktywności np. grzebania.

Jakie systemy oświetleniowe do kurników?

System oświetleniowy przeznaczony do wykorzystania w kurniku musi pozwalać na uzyskanie równomiernego rozkładu światła, a przy tym umożliwiać osiągnięcie pożądanego poziomu jego natężenia. Równie ważne będą także możliwości sterowania, dzięki którym można z wyprzedzeniem odpowiednio programować rytm dobowy, doświetlając wnętrze w zależności od ilości światła słonecznego, wieku stada czy jego specyficznych potrzeb.