2 grudnia 2021
kurnik 1

Nowoczesna hodowla drobiu wiąże się z koniecznością zapewnienia w kurniku optymalnych warunków do rozwoju ptaków. Będzie to ważne zarówno w przypadku ferm nastawionych na produkcję jaj, jak i tych, które zajmują się produkcją drobiu. Jednym z bardziej istotnych obszarów wpływających na wyniki ekonomiczne fermy będzie właściwa wentylacja kurnika. Równie istotne będą kwestie związane z panującym w kurniku mikroklimatem.

Mikroklimat w kurniku

System wentylacji musi zapewnić ptakom odpowiedni mikroklimat w kurniku, to znaczy odpowiednią temperaturę i wilgotność według zapotrzebowania ptaków w danym wieku oraz musi utrzymać powietrze z dobrymi parametrami. Owe parametry to odpowiedni poziom tlenu, CO2 i amoniaku, niezależny od warunków pogodowych. Wszelkie odstępstwa od optimum mogą skutkować zaburzeniami metabolizmu, spadkiem pobierania paszy i rozmaitymi chorobami – od problemów z układem oddechowym, po schorzenia nerek.

Ptaki jednodniowe wymagają temperatury 32-33 st., a temperatura posadzki pod ściółką musi wynosić minimum 29 stopni. Stopniowo z wiekiem temperatura ta będzie obniżona do 18-20 stopni w przypadku dorosłych kur. Poziom CO2 musi zawsze być utrzymany poniżej 3.000 ppm.

Poziom wentylacji

By zawsze zapewnić odpowiednią jakość powietrza w kurniku, musi być ustalony właściwy poziom wentylacji. Poziom wentylacji możemy ręcznie regulować przez włączenie odpowiedniej ilości wentylatorów, otwierając lub zamykając odpowiednią ilość wlotów powietrza; jednak znacznie łatwiej i dokładniej będzie sterować klimatem w kurniku przez komputer do zarządzania klimatem, na przykład z firmy Stienen.

Jest kilka systemów wentylacji:

  1. Wentylacja grawitacyjna (bez wentylatorów, najmniej możliwości do regulacji poziomu wymiany powietrza).
  2. Wentylacja mechaniczna, w tym:
  • wentylacja dachowa: wloty w 2 ścianach, w dachu wentylatorów,
  • wentylacja poprzeczna wloty w 1 ścianie, w drugi w ścianie wentylatora,
  • wentylacja wzdłużna (tunel),
  • kombinacja z ww. systemów.

Jaki konkretnie system najlepiej wybrać do Państwa kurnika, poradzą fachowi przedstawiciele firmy Galloma.