5 kwietnia 2022
karmidlo

Hodowla drobiu musi być nastawiona na uzyskiwanie możliwie dobrych efektów ekonomicznych na każdym etapie produkcji. Całe wyposażenie fermy oraz stosowane systemy utrzymania drobiu powinny być w maksymalnym stopniu dostosowane do potrzeb ptaków, pozwalając na ich szybki i równomierny rozwój, który przekłada się na przyrosty masy oraz nieśność. Jednym z istotnych elementów wpływających na osiągane rezultaty jest dobór odpowiedniego systemu karmideł dla stada rodzicielskiego. Przekonajmy się, dlaczego ma to tak duże znaczenie.

Dlaczego rodzaj karmideł ma znaczenie dla efektów hodowlanych?

Jedną z najważniejszych kwestii pozwalających na uzyskiwanie dobrych wyników w hodowli drobiu jest uzyskiwanie stada o dużym wyrównaniu, jeśli chodzi o poziom rozwoju poszczególnych osobników, a tym samym takie cechy jak tempo przyrostu masy i nieśność. Jest to w dużej mierze uwarunkowane jakością piskląt, lecz wpływ mają również warunki zapewniane ptakom podczas całego ich rozwoju. Liczy się jakość paszy i zawartość w niej niezbędnych składników, a także forma gwarantująca ich wysoką przyswajalność. Nawet najlepiej skomponowana pasza nie zda się jednak na wiele, jeżeli drób nie będzie miał do niej odpowiedniego dostępu. Kluczowe znaczenie będzie więc miało zastosowanie takich karmideł, które umożliwią ptakom równomierne pobieranie pokarmu.

Co powinny gwarantować karmidła?

Karmidła zamontowane w kurniku muszą zapewniać ptakom dobry dostęp do pokarmu, tak, by stado mogło go pobierać w zbliżonych ilościach. Ponieważ dostępna przestrzeń jest z konieczności ograniczona, karmidła powinny umożliwiać jednoczesne żerowanie jak największej liczbie zwierząt. Cechę tę określa się jako prawidłowe rozprzestrzenienie ptaków wzdłuż linii paszowej. Do istotnych cech karmideł dla stad rodzicielskich zalicza się też możliwość różnicowania paszy dla kogutów i kurek z uwagi na inne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. Ważne będzie także zapobieżenie rozrzucaniu paszy na ściółkę. Poza geometrią karmideł znaczenie ma jednak również ich wytrzymałość oraz możliwość utrzymywania ich w czystości.