8 listopada 2022
kury 1

Właściciele ferm specjalizujący się w hodowli drobiu utrzymywanego w celu pozyskiwania jaj muszą wykorzystywać rozwiązania, które zarazem gwarantują zapewnienie stadu optymalnych warunków składających się na dobrostan ptaków, a jednocześnie zapewnią oczekiwane obniżenie poziomu ponoszonych kosztów. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia kurnika wpływających na nieśność oraz jakość jaj, jak również wielkość strat powstających przy procesach ich pobierania, selekcji i transportu są systemy gniazd dla niosek. Przekonajmy się, jak mogą wyglądać i zobaczmy, jakich materiałów używa się do ich tworzenia.

Jak wyglądają systemy do utrzymywania drobiu?

Systemy utrzymania drobiu to coraz częściej konstrukcje wolierowe. Są one wielopoziomowymi instalacjami zawierającymi wszystkie elementy potrzebne ptakom do codziennej egzystencji. To konstrukcje, w których na najwyższych poziomach ulokowano grzędy, zamontowano poidła oraz dystrybutory paszy, a także gniazda i systemy pochylni ułatwiających ptakom przemieszczanie się między poszczególnymi strefami. W układach tego rodzaju instaluje się także taśmy służące do zbioru jaj składanych w gniazdach, a także koryta paszowe.

Co jest ważne, jeśli chodzi o wykonanie gniazd?

Gniazda dla niosek, podobnie jak wszystkie elementy woliery muszą być zrobione z materiałów, które pozwolą na łatwe utrzymanie czystości i przeciwdziałanie tworzeniu się warunków do rozwoju grzybów i bakterii, a także rozprzestrzeniania wirusów czy pasożytów. W tym celu wykorzystywana jest m.in. drewnianą sklejkę wodoodporną, a także tworzywa sztuczne. Mają one gładką powierzchnię i dobrze znoszą kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi.

broiler